regulamin

 

REGULAMIN

 

I            CEL

1. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.

2. Propagowanie aktywnej, ekologicznej turystyki.

3. Gromadzenie środków na leczenie i rehabilitację Ingi Niedźwieckiej zmagającej się z rdzeniowym zanikiem mięśni a w przypadku zakończenia zbiórki środki zostaną przekazane dla losowo wybranego dziecka chorego na SMA z województwa zachodniopomorskiego.

II            ORGANIZATORZY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach – organizator

UKL „Ósemka” Police – współorganizator

Ośrodek Lekkiej Atletyki w Szczecinie – współorganizator

III            TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w niedzielę 25 lipca 2021 r.

Start i Meta: Kompleks Rekreacyjno-Plażowy w Trzebieży ul. Spacerowa 15

Trasa i rodzaj nawierzchni: bieg przełajowy obejmujący chodniki, ulice, ścieżki leśne.

IV            POMIAR CZASU

Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma Sport-Time za pomocą elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

V            WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Internetowy system zgłoszeń aktywny będzie do 20.07 (wtorek) do godz. 23:00 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl.
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sport-time.com.pl oraz dokonała opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty) do dnia 20.07 (wtorek) do godz. 23:00.
 3. Do startu w biegu głównym oraz Nordic Walking dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli
  18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów i zweryfikowani w biurze zawodów.
 4. W przypadku wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza zgłoszenie zawodników oraz dokonanie opłaty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów.
 5. Zgłoszenia dzieci i młodzieży przyjmowane będą w dniu biegu w biurze zawodów. W biegach młodzieżowych obowiązują karty startowe, na których zawodnik wpisuje imię, nazwisko, rocznik.
 6. Dzieci i młodzież urodzona w 2006 i później nie dokonuje rejestracji elektronicznej.
 7. Preferowany jest odbiór osobisty pakietu startowego.
 8. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 9. Organizator dopuszcza odbiór pakietu przez osobę upoważnioną przez zawodnika. W celu weryfikacji należy posiadać pisemne upoważnienie zawodnika zawierające imię, nazwisko, adres osoby odbierającej oraz imię, nazwisko, adres i podpis zawodnika, za którego odbierany jest pakiet.
 10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 11. Limit startujących: 250 osób (uczestnicy Nordic Walking oraz biegu Neptuna).
 12. Limit startujących w biegach dzieci i młodzieży: 100 osób.
 13. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie:

- 23 lipca (piątek) w godz. 7.00-22.00 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy
ul. Siedleckiej 2B;

- w dniu zawodów 25 lipca (niedziela) w biurze zawodów od godz. 8.00 do 10.00.

VI            VIP NEPTUNA

 1. Uczestnicy, którzy co najmniej cztery razy wzięli czynny udział w „Biegu Neptuna” otrzymują tytuł oraz uprawnienia „VIP Neptuna”.
 2. Czynny udział, o którym mowa w pkt 1 oznacza ukończenie biegu lub marszu Nordic Walking
  w edycjach organizowanych w latach 2016-2019 oraz uiszczenie opłaty startowej w tegorocznej piątej edycji imprezy.
 3. W przypadkach braku możliwości weryfikacji czterokrotnego uczestnictwa (np. zmiana nazwiska uczestnika), tytuł „VIP Neptuna” zostanie nadany po uprzednim potwierdzeniu tożsamości uczestnika poprzez okazanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego uczestnictwo osoby we wszystkich edycjach zawodów.
 4. Tytuł „VIP Neptuna” upoważnia zawodnika do otrzymania:

- wyjątkowego numeru startowego;

- dodatkowy poczęstunek VIP;

- wyłonienie trzech VIPów Neptuna i wręczenie nagród.

VII            OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa wynosi 60 zł.
 2. Opłata podzielona została na dwie obowiązkowe wpłaty:

a)       30 zł płatne przelewem na konto OSiR nr: 54 1240 3927 1111 0010 7299 8558 (w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika, którego opłata dotyczy);

b)       30 zł darowizny płatne przelewem do skarbonki „Neptun dla Ingi” pod adresem: https://www.siepomaga.pl/neptundlaingi (w tytule wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika) lub gotówką, w miejscu odbioru pakietu do skarbonki dedykowanej Indze Niedźwieckiej.

 1. Za termin zgłoszenia uważa się dzień wpłaty wpisowego na konto organizatora.
 2. Pakiet wydany będzie po okazaniu dowolnego potwierdzenia wpłaty darowizny do skarbonki „Neptun dla Ingi” (np. potwierdzenie przelewu, zrzut ekranu itp.) lub po dokonaniu zasilenia skarbonki gotówką w miejscu odbioru pakietu.
 3. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy urodzeni w 1956 roku i wcześniej, dzieci urodzone w 2006 i później oraz osoby zaproszone przez organizatora.

VIII            PROGRAM ZAWODÓW

godz.   8.00 - 10.00 uruchomienie biura zawodów

godz. 10.00 - 10.45 biegi dla dzieci

godz. 10.45 - 11.00 rozgrzewka dla uczestników marszu rekreacyjnego Nordic Walking

godz. 11.00 - 12.30 marsz rekreacyjny Nordic Walking - 5 km

godz. 12.15 - 12.30 rozgrzewka dla uczestników Biegu Głównego

godz. 12.30 - Bieg Główny - 5 km

godz. 13.30 - CHALLENGE RUN – wyłonienie uczestników w dniu imprezy

godz. 14.30 - Dekoracja i wręczanie nagród

IX            KATEGORIE WIEKOWE

BIEG GŁÓWNY

 1. Open.
 2. Kobiety K 16-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, M 60 i starsze.
 3. Mężczyźni M 16-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60 i starsi.

MARSZ REKREACYJNY NORDIC WALKING

Marsz Nordic Walking jest marszem rekreacyjnym. Nie przewiduje się kategorii wiekowych.

BIEGI „DZIECI NEPTUNA”

Dzieci:

- Dziewczynki w wieku 3-5 lat (dystans 200 m)

- Chłopcy w wieku 3-5 lat (dystans 200 m)

- Dziewczynki w wieku 6-8 lat (dystans 400 m)

- Chłopcy w wieku 6-8 lat (dystans 400 m)

- Dziewczynki w wieku 9-10 lat (dystans 400 m)

- Chłopcy w wieku 9-10 lat (dystans 400 m)

- Dziewczynki w wieku 11-13 lat (dystans 1 km)

- Chłopcy w wieku 11-13 lat (dystans 1 km)

- Dziewczynki w wieku 14-15 (dystans 1 km)

- Chłopcy w wieku 14-15 (dystans 1 km)

X            NAGRODY

Bieg Główny - 5 km:

-         wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy;

-         Open (kobiety, mężczyźni), kategorie wiekowe (kobiety, mężczyźni);

Marsz rekreacyjny Nordic Walking - 5 km:

-         wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy;

-         organizator przewiduje uhonorowanie trzech pierwszych miejsc wśród kobiet i mężczyzn pucharami  za wzięcie udziału w marszu.

Biegi dla dzieci i młodzieży:

-        dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych: I-III – puchar,

-        każdy uczestnik otrzyma upominek.

XI            SPRAWY FINANSOWE

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

XII            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach wpisowego wszyscy dorośli uczestnicy otrzymują medal okolicznościowy, koszulkę, posiłek, wodę.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach oraz biegnących z dziećmi, zwierzętami i wózkami dziecięcymi.
 4. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalny jest wyłącznie samodzielny start dziecka w biegu tj. bez asysty rodziców/opiekunów.
 5. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesyłania informacji przez organizatora oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających wizerunek uczestników biegu.
 7. W przypadku odwołania imprezy z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona kwota, o której mowa w pkt VII ppkt 2a tj. wpłacona na rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Darowizna na rzecz Ingi Niedźwieckiej nie podlega zwrotowi.
 8. Zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem, ubezpieczają się we własnym zakresie oraz startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy w tym zagrożenia wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
  (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 9. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie oraz wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu, a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.
 11. Kontakt z organizatorem:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 91 317 54 79